Met uw zonnepanelen wilt u uiteraard een optimale terugverdientijd genereren. Om ervoor te zorgen dat u de optimale terugverdientijd kunt behalen met uw zonnepanelen wordt hieronder alle belangrijke informatie getoond wat betreft het rendement dat uw zonnepanelen behalen.


Garantie zonnepanelen

Er zijn twee verschillende soorten garantie die gelden voor zonnepanelen, er is de opbrengstgarantie en de productgarantie. Voor zonnepanelen geldt een productgarantie van ongeveer tien jaar en voor omvormers ongeveer vijf jaar. De opbrengstgarantie is de garantie die producenten naleven voor het behalen van een bepaald percentage rendement van de zonnepanelen. De opbrengstgarantie voor zonnepanelen is de eerste tien jaar 90 procent en tot 25 jaar 80 procent. De garanties die aangeboden wordt verschilt per producent van zonnepanelen en omvormers.


Externe invloeden op het rendement

De omgeving waar u de zonnepanelen plaatst is van grote invloed op het rendement dat u met de zonnepanelen zult genereren. De zonnepanelen dienen zo veel mogelijk zonlicht op te vangen om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Om het optimale rendement te behalen moet er wel rekening gehouden worden met de locatie, hellingshoek, temperatuur en schaduwval van de zonnepanelen.


De locatie waar u de zonnepanelen installeert is van grote invloed op het rendement, dit is namelijk bepalend voor het aantal zonuren die de zonnepanelen dagelijks op zullen vangen. Het zuiden is de meest gunstige locatie om de zonnepanelen te installeren omdat de zonnepanelen dan de meeste zonuren opvangen.
De hellingshoek waarin de zonnepanelen geplaatst worden is ook bepalend voor de hoeveelheid zonlicht die de zonnepanelen opvangen. Een hellingshoek van 36 graden is het meest ideaal om zonnepanelen te plaatsen omdat zij dan het meeste licht absorberen.
Daarnaast is de temperatuur van zonnepanelen ook van invloed. Wanneer zonnepanelen warm worden leveren deze namelijk een lager rendement, om deze reden leveren veel zonnepanelen dan ook een hoger rendement op een zonnige lentedag dan op een hete zomerdag.
Als laatste externe factor is er schaduw, doordat objecten het zonlicht blokkeren zullen de zonnepanelen minder licht opvangen en dus ook minder energie opbrengen.rendement zonnepanelen

De zonnepanelen

Wat betreft de zonnepanelen die u wilt plaatsen op uw woning zijn er twee mogelijkheden. Op de Nederlandse markt worden zowel polykristallijn zonnepanelen als monokristallijn zonnepanelen aangeboden. Dit zijn twee verschillende soorten zonnepanelen die beiden van dezelfde grondstof silicium worden gemaakt maar een ander productieproces doorlopen.
Polykristallijn zonnepanelen hebben een korter productieproces dan monokristallijn zonnepanelen, het resultaat hiervan is dat polykristallijn zonnepanelen goedkoper zijn.
Bij polykristallijne zonnepanelen stopt het productieproces na het stollingsproces, bij monokristallijn zonnepanelen gaat het productieproces hier verder. Hierbij worden de individuele zonnecellen allen in dezelfde richting gelegd waardoor monokristallijn zonnepanelen zuiverder zijn en een hoger rendement per oppervlak kunnen behalen.


De omvormer

De omvormer is het onderdeel van het zonnepanelensysteem dat ervoor zorgt dat de energie die uw zonnepanelen opvangen omgezet wordt in bruikbare energie voor uw huishouden. Op de markt is er een grote variatie omvormers verkrijgbaar van diverse merken en met verschillende specificaties. Het is van belang dat u de meest geschikte omvormer voor uw zonnepanelensysteem vindt om een optimaal rendement te behalen.


U moet er wel rekening mee houden dat de levensduur van omvormers aanzienlijk lager zijn dan van zonnepanelen. Voor omvormers geldt namelijk een levensduur van 15 jaar en voor zonnepanelen 25 jaar, de omvormer zal dus eerder vervangen moeten worden dan de zonnepanelen.


Omvormers worden in twee groepen onderscheiden, er zijn de zuivere sinusomvormers en de gemodificeerde sinusomvormers. Een zuivere sinusomvormer houdt in dat de omvormer een golfstroom produceert die gelijk is aan het elektriciteitsnet binnen huishoudens. Dit zorgt ervoor dat de energie gemakkelijk kan worden overgedragen aan het elektriciteitsnet, hierdoor is de zuivere sinusomvormer wel duurder.
Bij de gemodificeerde sinusomvormer wordt er een blokgolf geproduceerd, deze blokgolf heeft wel dezelfde frequentie als het elektriciteitsnet maar is minder gemakkelijk overdraagbaar op het elektriciteitsnet. De blokgolf geeft echter maar zelden problemen bij de overdracht.
Om te bepalen welke omvormer u nodig heeft moet u nagaan of u net-gekoppelde zonnepanelen heeft. Bij net-gekoppelde zonnepanelen moet u namelijk een zuivere sinusomvormer gebruiken omdat deze stroom levert die gelijk is aan netstroom en dat in deze situatie verplicht is. Mochten de zonnepanelen niet net-gekoppeld zijn zult u rekening moeten houden met de aangesloten apparatuur. Om ruis te voorkomen wordt een zuivere sinusomvormer aangeraden wanneer er apparatuur is aangesloten met een elektromotor.


Doe-het-zelf

Het laten installeren van zonnepanelen door erkende professionals is veelal 30 procent van de kosten bij de aanschaf van zonnepanelen, om kosten te besparen wordt dan ook aangeraden om de installatie van uw zonnepanelen zelf uit te voeren. Om het u nog gemakkelijker te maken worden er doe-het-zelf zonnepanelenpakketten aangeboden, in deze pakketten zitten alle onderdelen die u nodig heeft voor het installeren van uw zonnepanelensysteem. De onderdelen van het pakket zijn volledig op elkaar afgestemd waardoor u verzekerd bent een optimaal rendement te behalen met het zonnepanelensysteem.


Rendement omrekenen

Zonnepanelen leveren een ander soort stroom dan binnen huishoudens gebruikt wordt, om na te gaan hoeveel energie uw zonnepanelensysteem oplevert kunt u een gemakkelijke berekening maken.
Het vermogen van de energie die zonnepanelen produceren wordt namelijk uitgedrukt in Wattpiek, deze zult u om moeten rekenen naar KWh wat huishoudens gebruiken. Deze omrekening kunt u gemakkelijk doen met de factor 0,85, wanneer u de Wattpiek vermenigvuldigd met 0,85 krijgt u de KWh. Het rendement is niet altijd gelijk, in verschillende locaties in Nederland wordt een ander rendement behaald.


Partner

Zonnepanelen offerte