Als consument zijnde kunt u gemakkelijk financieel voordeel behalen met uw zonnepanelen. U behaalt uiteraard een gigantisch voordeel doordat uw energierekening drastisch zal dalen of zelfs volledig gedekt zal worden. Daarnaast is het voor u als consument mogelijk om de BTW van uw zonnepanelensysteem terug te krijgen. Sinds 8 november 2013 kunnen consumenten de belasting die zij betaald hebben over de zonnepanelen terugkrijgen. Dit is financieel erg gunstig en om u te helpen de belasting succesvol terug te vorderen worden alle aspecten waar u rekening mee dient te houden hieronder toegelicht.


De BTW teruggave

Als consument kunt u wanneer u alle verplichte regelingen uitvoert de BTW op uw aangeschafte zonnepanelen terugkrijgen, het bedrag dat u aan BTW terugkrijgt is afhankelijk van uw investering. U kunt BTW terugvragen voor het gehele bedrag dat u heeft geïnvesteerd in de aankoop en installatie van uw zonnepanelensysteem.
Daarnaast is het voor consumenten ook mogelijk om opgewekte energie terug te salderen aan de energieleverancier. Het salderen van energie betekend dat bij een teveel aan opgewekte energie deze aan de energieleverancier wordt geleverd waarvoor u een vergoeding ontvangt.


Vereisten voor BTW teruggave

Wanneer u de BTW terug wilt krijgen van uw zonnepanelen dan dient u zich bij de belastingdienst te melden als ondernemer.
Een voordeel voor zonnepaneleneigenaren is de kleine-ondernemersregeling waarbij ondernemers met een bedrag tot €1.345,- per jaar geen BTW hoeven te betalen aan de belastingdienst. Consumenten die in het bezit zijn van zonnepanelen blijven praktisch altijd onder deze grens waardoor zij geen BTW hoeven te betalen. Een gevolg van deze regeling is dat u ook niet meer aan administratieve verplichtingen voor ondernemers hoeft te voldoen.


U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer uw zonnepanelen ook als dakbedekking functioneren u minder BTW terugkrijgt. De functie van dakbedekking valt namelijk onder privégebruik wat resulteert in een aftrekbeperking voor de BTW. In de wet staat dit als een aftrekbeperking voor privégebruik met betrekking tot onroerende zaken. Voor consumenten met zonnepanelen die tevens als dakbedekking dienen geldt dat ook zij geen BTW hoeven te betalen over de opgewekte energie voor eigen gebruik. De BTW die consumenten normaliter voor de stroom betalen wordt berekend aan hand van de marktprijs. Dit is dezelfde prijs als u voor stroom bij uw energieleverancier betaald.


Verloop BTW teruggave

Bij zonnepanelen die vanaf 1 april 2013 zijn aangeschaft heeft u recht op BTW teruggave als consument. U dient wel in het bezit te zijn van de factuur van uw aankoop en installatie van de zonnepanelen, op deze factuur dient de BTW afzonderlijk vermeldt te zijn.


Allereerst zult u zich moeten aanmelden als BTW ondernemer bij de belastingdienst wanneer u recht wilt claimen op uw BTW teruggave bij de aanschaf van zonnepanelen. In het geval dat u energie saldeert bij uw energieleverancier en hier een vergoeding voor ontvangt staat u automatisch geregistreerd als ondernemer.


Het eerste jaar dat u geregistreerd staat als BTW ondernemer bent u verplicht periodiek administratieve taken te voldoen. Na het eerste jaar heeft u als BTW ondernemer de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om deze administratieve verplichtingen stop te zetten. Wanneer u hier akkoord voor krijgt van de belastingdienst bent u niet meer verplicht aangifte te doen van de financiële opbrengsten van uw zonnepanelen. Deze stropzetting van administratieve verplichtingen is tevens mogelijk door de kleine-ondernemersregeling.financieel voordeel consumenten

Berekening van de BTW teruggave

Voor het berekenen van de BTW teruggave dient u rekening te houden met uw situatie. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen die enkel gebruikt worden om energie op te wekken en zonnepanelen die tevens als dakbedekking dienen.


Voor consumenten die zonnepanelen enkel voor de opwekking van energie gebruiken geldt dat zij de voorbelasting voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen in aftrek mogen brengen bij de belastingdienst, deze dienen ook vermeldt te worden bij de BTW aangifte. Deze groep consumenten in het bezit van zonnepanelen zijn daarnaast verplicht BTW te betalen over de opgewekte energie. Het BTW bedrag van de opgewekte energie kunt u berekenen door uw hoeveelheid opgewekte energie per periode na te gaan die u saldeert.


Voor consumenten die zonnepanelen naast het leveren van energie ook als dakbedekking gebruiken geldt een andere regeling. Zij dienen wel dezelfde handelingen uit te voeren als bovengenoemde groep zonnepanelenbezitters maar doordat de zonnepanelen ook als privégebruik erkend worden doordat zij als dakbedekking fungeren krijgen zij een ander BTW bedrag terug. Deze groep consumenten krijgt namelijk niet het gehele BTW bedrag terug maar ontvangt over 33% van de aankoopprijs en installatiekosten van de zonnepanelen BTW terug.rendement zonnepanelen

Partner

Zonnepanelen offerte