Bedrijven kunnen veel financieel voordeel behalen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Alle subsidies en regelingen die in Nederland worden aangeboden voor bedrijven die zonnepanelen aan willen schaffen worden hieronder toegelicht.financieel voordeel bedrijven

SDE+

De Nederlandse overheid biedt SDE+ aan om bedrijven te stimuleren om duurzame energie te produceren. De bedrijven ontvangen subsidie voor de duurzame energie die zij produceren en voor de aanschafprijs en installatiekosten van zonnepanelen. Deze subsidie is geldig voor zowel profit als non-profit organisaties die duurzame energie produceren met zonnepanelen.


De productie van groene energie is duurder dan grijze energie, wat maakt dat groene energie produceren veelal niet rendabel is voor organisaties. De overheid wil doormiddel van de SDE+ regeling organisaties tegemoetkomen bij dit kostenverschil, dit maakt het voor bedrijven net zo voordelig om groene energie te produceren en gebruiken.


Bedrijven ontvangen SDE+ wanneer zij gebruik maken van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp, de vergoeding ontvangen zij over het algemeen voor een periode van 15 jaar. De hoeveelheid vergoeding waar uw bedrijf voor in aanmerking komt is afhankelijk van de toegepaste technologie en het bestede budget. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de SDE+ vergoeding.Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2014 Max. vollasturen per jaar Max. looptijd subsidie in jaren Uiterlijke termijn ingebruikname in jaren
Zon Basisbedrag per fase (€/kWh)
Zon-PV ≥15 kWp 0,070 0,080 0,090 0,110 0,130 0,147 0,044 0,054 1.000 15 3


De investeringsaftrek

Met de investeringsaftrek kunt u fiscaal voordeel behalen, er zijn verschillende soorten investeringsaftrek waar uw bedrijf gebruik van kan maken bij de aanschaf van zonnepanelen. De drie verschillende soorten investeringsaftrek worden hier toegelicht.


E.I.A.

Uw bedrijf kan met E.I.A. op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting besparen. De investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen namelijk van de fiscale winst worden afgetrokken tot 41,5%.
Deze investeringsaftrek kan op diverse bedrijfsmiddelen worden toegepast, een vereiste is wel dat de middelen aan de energieprestatie-eisen voldoen en doelmatig energiegebruik bevorderen.
Uw bedrijf kan van E.I.A. profiteren wanneer het bedrijf aan twee voorwaarden voldoet; het moet belastingplichtig voor inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland zijn en het bedrijf moet een minimuminvestering van €2.500,- en maximum €118.000.000,- doen aan bedrijfsmiddelen die aan de eisen van de Energielijst voldoen. E.I.A. is enkel geldig voor ondernemingen die winst behalen.


K.I.A.

De K.I.A. wordt toegepast wanneer bedrijven investeren in bedrijfsmiddelen, waaronder ook zonnepanelen. De vergoeding die een bedrijf ontvangt is geheel afhankelijk van de investering van het bedrijf. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek richt zich op de kleine bedrijfsinvesteringen. In de tabel wordt de vergoeding per investeringscategorie weergegeven.Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
0%
€2.301,- t/m €55.248,- 28%
€55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
€102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
>€306.931,- 0%


M.I.A.

Wanneer uw bedrijf investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen als zonnepanelen waarbij asbest van het dak verwijderd wordt, komt u in aanmerking voor M.I.A. Deze vergoeding geldt bij een investering vanaf €2.500,- in een jaar.
Het verwijderen van asbest van het dak valt binnen categorie 2, wat inhoudt dat uw bedrijf over 27 procent van het investeringsbedrag geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen.
Voor bedrijven is het mogelijk de M.I.A. te combineren met Vamil en K.I.A.


In onderstaande tabel vindt u de vergoeding die uw onderneming ontvangt voor de investering per categorie.Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
Categorie 1 36%
Categorie 2 27%
Categorie 3 13,5%


Vamil

Vamil maakt het mogelijk tot 75 procent van uw bedrijfsinvesteringen het eerste jaar af te lossen, u kunt de aflossing op een willekeurig moment doen. De afschrijving mag van de fiscale winst afgetrokken worden, wat voor uw bedrijf resulteert in een interessant liquiditeits- en rentevoordeel. Dit komt doordat de onderneming een lagere fiscale winst zal behalen wat ervoor zorgt dat er minder inkomsten- en vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.


Partner

Zonnepanelen offerte